Walne Zgromadzenie PZPTS apeluje do władz

Walne Zgromadzenie PZPTS apeluje…

W okresie pandemii przetwórcy tworzyw sztucznych systematycznie produkowali i dostarczali nieodpłatnie przyłbice ochronne dla polskich szpitali, placówek medycznych oraz placówek opiekuńczych. Teraz apelują, by nie tylko przyłbice, ale również inne środki ochrony osobistej były produkowane w Polsce przez rodzimych producentów i dostępne cały czas, bez zbędnego okresu oczekiwania na ich wyprodukowanie bądź sprowadzenie z zagranicy.

Firmy zrzeszone w PZPTS podczas Walnego Zgromadzenia swojej organizacji uchwaliły List Otwarty, który kierują do polskich władz - zarówno rządu, jak i parlamentu.

- Okres pandemii z jednej strony pokazał jak istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne we współczesnym świecie. Chodzi między innymi o środki ochrony osobistej, kurtyny izolacyjne czy jednorazowe naczynia, sztućce, strzykawki jednorazowe czy worki na krew i inne płyny ustrojowe. Z drugiej strony musimy pamiętać o opakowaniach do żywności, które chronią ją przed dostępem drobnoustrojów, chroniąc przed zakażeniem, a jednocześnie wydłużają okres jej przydatności do spożycia, wspomagając tym samym walkę z marnotrawieniem żywności, co jest plagą naszych czasów. Jednak jako branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających ochronę miejsc pracy i stymulację gospodarki. Pamiętajmy też o szczególnie trudnej sytuacji firm recyklingowych, gdzie spadające ceny ropy spowodowały nieopłacalność produkcji recyklatu względem nowo wyprodukowanych tworzyw - powiedział Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

W Liście Otwartym przedsiębiorcy apelują między innymi o tworzenie zachęt przyspieszających sanację przemysłu motoryzacyjnego, inwestycje w publiczne projekty infrastrukturalne w celu zwiększenia popytu i wsparcia przejścia na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego w sektorze budowlano-remontowym, wsparcie recyklerów dedykowanymi środkami finansowymi, które umożliwią im zachowanie płynności i ochronę miejsc pracy, a dodatkowo wsparcie ulgami tak, by ich działalność była opłacalna biznesowo.

PZPTS apeluje: NIE ŚMIEĆ PLASTIKIEM! Odpady z tworzyw sztucznych powinny trafiać do odpowiednich  pojemników tak, by jak najwięcej z nich można było poddawać recyklingowi i wykorzystać ponownie jako surowce do produkcji. #nieśmiećplastikiem

Cała treść listu znajduje się tutaj.


Czytaj więcej:
COVID-19 186