Zalety rur z PVC

Zalety rur z PVC

Systemy rurociągów wykonanych z polichlorku winylu (PVC) znane są od 80 lat. W ciągu tego okresu, wielokrotnie wykopywano odcinki tych rur i prowadzono badania w celu wyszukania oznak sygnalizujących degradację struktury lub pogorszenie właściwości mechanicznych. Ponieważ takich oznak nie stwierdzono, uznaje się, że okres użytkowania rur z PVC typowany na ponad 100 lat jest całkiem realistyczną prognozą.

Kluczowym powodem tej długowieczności jest wysoka odporność rur z PVC na oddziaływanie bardzo wielu substancji chemicznych, takich jak detergenty i inne agresywne chemikalia, zazwyczaj przepływające przez rury kanalizacyjne, lub występujące w wodach gruntowych, przez które przeprowadzono rurociągi.

W przeciwieństwie do rur wykonanych z metali, rury PVC nie ulegają korozji podczas eksploatacji, a zatem nie ulegają one osłabianiu powodowanym malejącą grubością ściany. Rury z PVC posiadają stabilne, w długim okresie czasu, właściwości mechaniczne, a zwłaszcza odpowiednią sztywność, odporność na pełzanie i zmęczenie materiału; są to istotne czynniki dla urządzeń, które mają być eksploatowane pod ziemią przez bardzo długi czas. Łącznie, wymienione czynniki przyczyniają się do zminimalizowania zakresu koniecznych prac konserwacyjnych i remontowych związanych z eksploatacją rur wykonanych z PVC.

Kiedy jednak rurociąg wykonany z PVC w końcu wymaga wymiany, może być poddany recyklingowi w celu przetworzenia go na nowe rury, zachowujące wszystkie właściwości mechaniczne, które uprzednio posiadały rury oryginalne - co umożliwia ich długotrwałą eksploatację. Rury wykonane z PVC mogą być przetwarzane wielokrotnie, więc w zasadzie ten sam materiał może być eksploatowany i wielokrotnie przerabiany przez bardzo długi czas, nawet przez kilkaset lat. Obecnie, każdego roku przetwarza się już setki tysięcy ton PVC, a ilość ta wzrasta z roku na rok.

Rury wykonane z PVC posiadają wiele istotnych właściwości, które umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań.

Gładkość

Wyjątkowa, porównywalna do szkła, gładkość rur z PVC chroni je przed zarastaniem - poważnym problemem dotyczącym wszelkich systemów rurowych, ponieważ zaniechanie kontroli stanu wewnętrznego rurociągów może doprowadzić do: skrócenia oczekiwanego okresu eksploatacji, zwiększenia nakładów na utrzymanie układu (konserwacje, remonty) oraz konieczności czasochłonnej wymiany rur.

Gładkie ściany rur z PVC - w przeciwieństwie do rur z tradycyjnych materiałów – nie stwarzają warunków sprzyjających osadzaniu się szlamów lub osadów. Bakterie oraz inne aglomeraty nie mają szans, by się przyczepić do wewnętrznych ścian rur, co stanowi główną zaletę w układach kanalizacji ściekowej, które często muszą transportować ścieki zawierające znaczne ilości osadów. Takie właśnie ścieki mogą spowodować zanieczyszczenie wewnętrznych ścian rurociągu - wówczas gładkość powierzchni wewnętrznych ścian rur z PVC ponownie okazuje się bardzo ważną zaletą, chociażby z powodu łatwego czyszczenia wysokociśnieniowego. Gładka powierzchnia PVC nie pozwala na przywieranie brudu i osadu. Rury te nie rdzewieją, nie zarastają, nie tworzą wżerów ani nie korodują - są niezwykle odporne na wpływ materiałów ściernych, takich jak śmieci, żwir, piasek oraz wszelkie zanieczyszczenia przesyłane w normalnych warunkach.

Rury z PVC pozwalają również na oszczędności finansowe i zmniejszenie wpływu na środowisko, ponieważ niższe tarcie umożliwia przepływ wody z większą prędkością - wymagając mniejszego wkładu pracy pomp i zwiększając przepływ wody w porównaniu do tradycyjnych rur o tych samych rozmiarach. Można zatem użyć rur z PVC o mniejszych średnicach, co wymaga mniej przestrzeni w budynkach i pod ulicami - tym samym zmniejszając koszt inwestycji.