Zalety rur z PVC

Podsumowanie

Rury wykonane z PVC mają bardzo duże zastosowanie ze względu na dużą trwałość i przewidywany okres eksploatacji przekraczający 100 lat.

Gładkie powierzchnie rur powodują, że nie ulegają zarastaniu, a wydajność przesyłu mediów jest wyższa w niż rurociągów wykonanych z tradycyjnie stosowanych materiałów.

Dzięki różnorodności przyłączy całe sekcje szczelnych układów rurociągów można ze sobą łączyć, także w przypadku różnych tworzyw lub materiałów.

Zdolność rurociągów z PVC do wytrzymywania nacisków gruntu wynikających z lokalnych naprężeń – przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i spójności konstrukcji - pochodzi z ich własności elastycznych. Rurociągi z tradycyjnych materiałów, w takich przypadkach wykazują tendencje do pękania podczas sezonowych ruchów terenu.

Niewielki ciężar rur z PVC oznacza, że łatwo je transportować i przemieszczać, nawet ręcznie, bez konieczności stosowania ciężkiego wyposażenia do podnoszenia, z wyjątkiem rur o bardzo dużych gabarytach.

Rury wykonane z PVC, po zakończeniu okresu ich użytkowania, mogą być przetwarzane w procesie recyklingu. Można je poddawać takiemu samemu procesowi wytłaczania, w jakim zostały pierwotnie wytworzone. Jest to normalna praktyka w fabrykach wytwarzających rury z PVC, stosowana aby zagospodarować przydatny produkcyjnie odpad lub półprodukt. Jednak na razie stosowanie recyklingu do jest ograniczone, ponieważ eksploatacja większości rur z PVC jeszcze nie została zakończona.

Jacek Leszczyński
na podstawie "Best after 2099", www.pvc4pipes.com