Zalety rur z PVC

Nieograniczone połączenia

Właściwości PVC jako tworzywa termoplastycznego powodują, że tworzywo to może być modelowane, wytłaczane lub prasowane niemal w nieograniczonej liczbie form, kształtów i wzorów w celach produkcyjnych, spełniając zarazem dokładne wymagania produktu finalnego,

W rezultacie opracowano i wdrożono olbrzymią ilość połączeń do rur z PVC, które są zastosowane w systemach rurociągów o dużej wydajności, łatwo i skutecznie łącząc nowoczesne elementy ze starszymi systemami wykonanymi z tradycyjnych materiałów.

Z powodu wszechstronnego występowania rur, przyłączy i zaworów, dostępnych w wielu wariantach średnic i wzorów, możliwe jest wykonanie połączeń niemal w nieograniczonym zakresie. Oprócz prostych odcinków rur dostępne są kolanka, odgałęzienia, trójniki, reduktory, klamerki i obejmy; łączenie jest łatwe przy stosowaniu połączenia wpasowanego lub wykorzystaniu rozpuszczalnika cementującego; w ten sposób można wykonać, łatwy w montażu, wszechstronny układ bez żadnych szczelin.

Rurociągi z PVC stosuje się w przesyłaniu ścieków, przemieszczaniu ziemi i odpadów, dostarczaniu wody pitnej, uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków oraz w przemyśle chemicznym. Wszędzie tam wymagane są systemy rurociągów posiadające pełne, odpowiednie wyposażenie, właściwie połączone i bezwzględnie szczelne. Wymagania te spełniają wyroby wykonane z PVC.

Systemy rur z tego tworzywa oferują również elastyczność umożliwiającą połączenie z rurociągami, wykonanymi z innych materiałów. Stosując specjalne łączniki możliwe jest przyłączenie się do układów wykonanych z gliny, betonu, żeliwa sferoidalnego (oraz oczywiście z innymi rurami z tworzyw sztucznych), w ten sposób, aby zapewnić zabezpieczenie powierzchni styku międzyfazowego oraz integralność systemu.

Elastyczność

Rury PVC postrzegane są często jako niewątpliwie wykonane z tworzywa sztywnego, faktycznie jednak są one w swej naturze elastyczne i jest to właściwie jedna z ich głównych zalet i kluczowa przyczyna trwałości systemów zawierających rury z PVC.

Systematyczne modernizacje struktury cząsteczkowej PVC zapewniają użytkownikom wszechstronność zastosowań PVC, wykorzystywanego w nowoczesnych systemach rurociągowych. Połączenie wytrzymałości polichlorku winylu z jego elastycznością, przystosowującą się do warunków powoduje wyraźną przewagę PVC nad materiałami o znacznie większej sztywności.

Rura zakopana w ziemi musi wytrzymać ciśnienie związane z ciężarem pokrywającej ją gleby, a także winna być odporna na wszelkie naprężenia wynikające z przemieszczeń gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ulokowania rury. Rury z PVC spełniają wymienione wymagania, posiadając zdolność wytrzymania dużego nacisku, ale również ugięcia i odchylenia w razie konieczności. Bez tych zdolności rury mogą ulec uszkodzeniu, co doprowadzi do skrócenia okresu eksploatacji całego systemu.

Elastyczność rur z PVC ułatwia kompensowanie oddziaływania obszarów w rejonie lokalizacji układu rurociągów, w których występuje wysokie ciśnienie. Systemy rurowe często doświadczają wpływów lokalnie wzrastającego ciśnienia wewnętrznego. Jeżeli rura jest zbyt sztywna i nieelastyczna, to może pęknąć lub rozszczelnić się. Rury z PVC są w stanie wygiąć się i nadrobić takie zmiany ciśnienia, redukując w ten sposób ryzyko pęknięcia i przecieku. Połączenie własności rur z PVC: wytrzymałości, elastyczności i trwałości zapewnia niezrównanie długi okres eksploatacji. Rury te zdolne są stawić czoła ciśnieniu zewnętrznemu lub wewnętrznemu i na bieżąco przystosować się do sytuacji. Raz zainstalowane, cieszą się legendarną reputacją ze względu na niskie koszty utrzymania i brak problemów dotyczących rdzy, uszkodzeń mechanicznych lub korozji. Badania wykazały, że rury z PVC mogą być eksploatowane nawet ponad 100 lat bez istotnego obniżenia ich parametrów użytkowych.