Zalety rur z PVC

Ciężar jednostkowy

Ciężar jednostkowy typowej rury betonowej o średnicy 300 mm wynosi 160 kg/m. Rura gliniana o podobnych rozmiarach posiada ciężar jednostkowy równy 70kg/m, jest więc ponad dwukrotnie lżejsza ale i tak ponad pięciokrotnie cięższa niż rura z PVC o analogicznych gabarytach. Rura z żeliwa sferoidalnego o analogicznych rozmiarach posiada ciężar jednostkowy równy około 50 kg/m i jest czterokrotnie cięższa od rury z PVC. Rura z PVC typu SN8 o ściance litej, przy średnicy 300 mm wykazuje ciężar jednostkowy rzędu 13,2 kg/m, podczas gdy rury o tej samej średnicy wewnętrznej, o ścianach strukturalnych, mają ciężar znacznie mniejszy – już tylko 5-6 kg/m.

Można zatem zauważyć, że ilość pojazdów niezbędnych do dostarczenia określonej ilości rur wykonanych z PVC stanowi tylko pewien ułamek taboru potrzebnego do transportu rur betonowych lub glinianych. Mniejsza ilość pojazdów oznacza mniejsze łączne zużycie paliwa oraz znacząco mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne podczas transportu tych rur na miejsce instalacji. Mniejszy ciężar rur z PVC, w porównaniu z betonem, gliną lub żeliwem również umożliwia ich przemieszczanie do wykopu bez konieczności używania ciężkiego sprzętu transportowego. Przy niewielkim wysiłku, jedna lub dwie osoby łatwo mogą ręcznie przenieść dany odcinek rury w pożądane miejsce.

Także w wykopie, odcinki rur z PVC można łatwo montować ręcznie bez konieczności angażowania wspomagających urządzeń mechanicznych. Scalanie fragmentów, czy to metodą pasowanego nasuwania czy „cementowania” za pomocą rozpuszczalnika, jest procesem prostym, który może być realizowany przy pomocy narzędzi ręcznych i nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia.

Recykling

W celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości, społeczeństwo powinno stosować coraz mniejsze ilości wartościowych zasobów, zwłaszcza tych nieodnawialnych. Recykling jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu.
Struktura polichlorku winylu umożliwia wielokrotne przetwarzanie tego surowca bez pogarszania własności fizycznych. W rzeczywistości, w przypadku rur z PVC typowe jest wprowadzanie, jako konstrukcyjnej, warstwy PVC po recyklingu, podczas gdy powierzchnia rury, kontaktująca się z medium, pokryta jest nowym polichlorkiem winylu.

Rokrocznie już setki tysięcy ton przemysłowych odpadów PVC poddaje się recyklingowi w fabrykach. Dzieje się tak, ponieważ pozostałości poprodukcyjne są po prostu zbyt wartościowe, aby je wyrzucać i jeśli to tylko możliwe, zawsze są zawracane do ponownego przerobu. Wyzwaniem dla przyszłości jest zapewnienie aby produkty z PVC, które zakończyły pierwszy okres ich przydatności użytkowej, również były gromadzone i selekcjonowane w celu oddzielenia od pozostałych odpadów pod kątem ich recyklingu.