Rynek - wiadomości w Plastech

Grupa Azoty po ZWZA

Grupa Azoty po ZWZA

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty postanowiło przeznaczyć blisko 20 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 20 gr na akcję.


PCC Rokita coraz bliżej parkietu

PCC Rokita coraz bliżej parkietu

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita sporządzony w związku z planowanym debiutem spółki na warszawskiej giełdzie.