Grupa Azoty zrezygnowała z Tarflenu

Grupa Azoty zrezygnowała z… Czerwcowe przejęcie linii do produkcji Tarflenu przez firmę Inbras Sarbinowscy s.j. to nowe rozdanie w historii zakładu, którego losy jeszcze niedawno wydawały się przesądzone. Ostatnim właścicielem instalacji była Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego, która przejęła produkcję od tarnowskich Azotów w 2009 roku. Władze spółki nie były jednak zadowolone z wyników oddziału.

- W pierwszym roku funkcjonowania działu Tarflenu w Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. wynik na działalności operacyjnej był ujemny - poinformował nasz portal Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty. - W 2010 roku na skutek działań restrukturyzacyjnych wynik na działalności operacyjnej poprawił się, ale wciąż stanowił wartość ujemną.

W 2011 roku wynik był dodatni, co było jednak po części podyktowane znacznym wzrostem cen tworzywa. Pod koniec 2012 roku spółka podjęła decyzję o wygaszeniu produkcji. Część z 13 osób pracujących w zakładzie została przeniesiona do innych obszarów działalności Grupa Azoty JRCh, natomiast z sześcioma pracownikami rozwiązano umowy.

Po przejęciu linii i wznowieniu produkcji przez inowrocławski Inbras zwolnione osoby powróciły do pracy. Jak poinformował nas Rafał Książek z firmy Inbras, spółka planuje wzrost zatrudnienia, zwłaszcza w obszarze handlu. W swoich prognozach rozwoju zakładu przedstawiciele firmy zachowują ostrożny optymizm:
- Produkcja już ruszyła, trudno nam określić w tym momencie jej roczną wielkość - stwierdził Rafał Książek. - Zakład jest w trakcie restrukturyzacji, planujemy inwestycje mające na celu unowocześnienie produkcji.

Kwota transakcji zawartej między Azotami a spółką Inbras nie została ujawniona.

Tarflen to handlowa nazwa polskiej odmiany politetrafluoroetylenu (PTFE), czyli doskonale znanego teflonu. Tworzywo charakteryzuje się prawie całkowitą odpornością chemiczną, szerokim zakresem odporności termicznej, w większości przypadków wynoszącym od -250 do 250 st. C, niskim współczynnikiem tarcia i bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi.

W ofercie firmy Inbras znajdują się wyroby z czystego PTFE jak również z domieszkami modyfikującymi, jak np. grafit, koks, sadza, brąz cynowy, szkło, dwusiarczek molibdenu czy stal. Podstawowe produkty spółki to wykonane z tarflenu płyty, pręty, rury, tuleje, uszczelki, demistery i in.