Rośnie rentowność Grupy Ciech

Rośnie rentowność Grupy Ciech… Według Dariusza Krawczyka, prezesa zarządu Grupy Ciech, strategia rozwoju Grupy pozwoli jej w kolejnych latach umocnić pozycję rynkową. - Potwierdzeniem słuszności rozpoczętych działań jest rosnąca rentowność operacyjna Grupy - mówi prezes Ciechu.

Raport z 19 kwietnia potwierdza rosnącą rentowność firmy. Przychody wzrosły o 5 proc., z 4 174 mln zł w 2011 do 4 378 mln zł w 2012 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w 2012 roku 597 mln zł. Znormalizowana EBITDA wzrosła o 29 proc., z 327 mln zł w 2011 do 423 mln złotych w 2012 roku. Raportowane wyniki zostały obciążone szeregiem zdarzeń o charakterze jednorazowym takich jak odpisy aktualizujące wartość aktywów, czy zawiązywane rezerwy.

Ubiegły rok upływał pod znakiem intensywnej pracy nad poprawą efektywności Grupy. W ramach projektów porządkowania aktywów Grupy sfinalizowana została umowa sprzedaży udziałów w Polfa Sp. z o.o. Jednocześnie prowadzone były procesy mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek Organika-Sarzyna, Vitrosilicon, Transoda oraz Transclean. Działania te związane są z planami sprzedaży tych spółek, bądź zorganizowanych ich części. W drugiej połowie 2012 r. Grupa podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji TDI.

Uzupełniającym elementem działań restrukturyzacyjnych było przeprowadzenie w listopadzie ub.r. emisji obligacji denominowanych w euro, z terminem zapadalności w 2019 r. oraz obligacji krajowych, z terminem zapadalności w 2017 r. o łącznej wartości wynoszącej w przybliżeniu 1,3 miliarda złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostały na refinansowanie zadłużenia bankowego.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska