Unia Europejska (UE)
Wiadomości Plastech

II Coroczne Forum Innowacji Biotworzyw

II Coroczne Forum Innowacji Biotworzyw

2nd Annual Bioplastics Innovation Forum (BIF22) jest wynikiem globalnych wysiłków zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia odpadami tworzyw sztucznych i redukcji gazów cieplarnianych emitowanych na etapie produkcji.

Bezpieczeństwo priorytetem Polskiej Chemii

Bezpieczeństwo priorytetem Polskiej Chemii

Bezpieczeństwo procesowe, BHP, legislacja, promocja dobrych praktyk i współpraca z organami kontroli - wszystkie te kwestie stoją w centrum zainteresowania Polskiej Chemii.

Inwestycje w SAX Polymers

Inwestycje w SAX Polymers

SAX Polymers Industrie GmbH buduje obecnie nową halę produkcyjną o powierzchni 1800 m² na terenie firmy Plastoplan w Wiedniu.

Reportaże

Forum