Recykling
Wiadomości Plastech

Sytuacja na rynku recyklingu

Sytuacja na rynku recyklingu

Od kilku miesięcy sytuacja na rynku związanym z odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Stan taki spowodowany jest ograniczonym popytem i możliwościami recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak również spadkiem cen ropy naftowej.

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

W ostatnich latach w branży opakowaniowej doszło do znacznego postępu ekologicznego. Jednym z wyróżników tego trendu jest m.in. trend zmierzający do ciągłego zmniejszania wagi opakowań oraz rozwój technologii recyklingu. Osiągnięcia na tych obydwu polach nie ominęły też wąskiej dziedziny jaką są opakowania kartonowe.

Problemy dotyczące recyklingu wyrobów z tworzyw

Problemy dotyczące recyklingu wyrobów z tworzyw

Produkcja światowa tworzyw polimerowych osiągnęła w ostatnich latach wielkość ponad 200 mln ton rocznie. Wzrasta także ilość odpadów, którą w tej chwili szacuje sie na poziomie ok. 65 proc. tej kwoty. Dlatego kwestie związane z recyklingiem wyrobów z tworzyw sztucznych sa tak istotne.

Potencjał recyklingowy w Polsce

Potencjał recyklingowy w Polsce

Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone trojako: jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. Jednak w Polsce odbywa się ono w ograniczonym zakresie - informuje Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-Pak.

Problem z etykietami z PVC

Problem z etykietami z PVC

Wykorzystywanie folii wykonanej z polichlorku winylu (PVC) jest jednym z większych problemów na jakie uskarżają się przetwórcy PET. Mowa tu o używaniu PVC przeznaczonego do tworzenia etykiet dołączanych na opakowania.

Na targach Poleko o spalarniach odpadów

Na targach Poleko o spalarniach odpadów

W Polsce funkcjonuje jedna spalarnia śmieci. Znajduje się ona w Warszawie. Oprócz niej działa kilka mniejszych zakładów, jednakże utylizują one odpady medyczne i przemysłowe. Unia Europejska chce dofinansować budowę 10 kolejnych spalarni. Niestety inwestycje wciąż nie ruszają, a do tego w międzyczasie pojawiają się protesty społeczne i brak porozumienia pomiędzy partnerami przyszłych inwestycji.

Raport o branży tworzyw sztucznych

Raport o branży tworzyw sztucznych

Odzysk tworzyw sztucznych przekroczył 50 proc. a tempo wzrostu zapotrzebowania na te materiały przewyższa wskaźnik wzrostu PKB - wynika z raportu stowarzyszenia PlasticsEurope.

Krynicki Recykling inwestuje na Litwie

Krynicki Recykling inwestuje na Litwie

Krynicki Recykling będzie inwestować poza granicami naszego kraju. Polska firma utworzyła wspólnie z Monmarkas UAB utworzył spółkę Joint Venture, która będzie zajmować się recyklingiem szkła na Litwie.

Reportaże

Forum