Recykling
Wiadomości Plastech

Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Rocznie we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej oraz dodatkowo w Norwegii i Szwajcarii poddaje się odzyskowi energii 7,2 miliona ton, czyli 29,2 proc. pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych.

Recykling opakowań innych niż butelki PET

Recykling opakowań innych niż butelki PET

Butelki PET są z powodzeniem poddawane recyklingowi w większości państw członkowskich UE. W 2007 r. do recyklingu zebrano 43 proc. wszystkich wykorzystanych butelek PET, co odpowiada ilości 1,2 miliona ton rocznie. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda recykling opakowań innych niż butelki.

W 2008 r. poddano recyklingowi 3,1 tys. kartonów

W 2008 r. poddano recyklingowi 3,1 tys. kartonów

3,1 tys. ton kartonów po mleku i sokach poddano recyklingowi w 2008 r. Rekarton, czyli program będący dobrowolną inicjatywą producentów, ogłosił wyniki swojej działalności w ubiegłym roku.

Recykling PVC osiąga prawie 150 tys. ton rocznie

Recykling PVC osiąga prawie 150 tys. ton rocznie

W 2007 r. ilość odpadów pokonsumenckich z PVC poddanych recyklingowi w Europie, głównie w systemie Recovinyl, w ramach dobrowolnego zaangażowania branży w projekt Vinyl 2010, osiągnęła 149500 ton.

Trzy sposoby walki z odpadami: recykling, spalanie i składowanie

Trzy sposoby walki z odpadami: recykling, spalanie i składowanie

Oczywistym jest, że odpady pozostają zawsze i to niezależnie od tego jaki materiał został zastosowany, jak bardzo użytkownik stara się ograniczać ich ilość oraz czy zwraca je do ponownego wykorzystania. Niemniej jednak istnieje szereg sposobów, by te ilości zmniejszyć.

Kierunki rozwoju recyklingu

Kierunki rozwoju recyklingu

Branża recyklingu, pomimo ostatnich wielkich zawirowań, jest jednym z ważniejszych obszarów działań związanych z rynkiem tworzyw sztucznych i opakowań. W ogłoszonym niedawno przez stowarzyszenie Plastics Europe raporcie o tworzywach sztucznych, recyklingowi poświęcono bardzo dużo uwagi.

Recykling i odzysk energii

Recykling i odzysk energii

Recykling materiałów oraz odzysk energii ze zużytych tworzyw, czyli tzw. odpady pokonsumenckie, różni się znacznie w poszczególnych europejskich krajach.

Sytuacja na rynku recyklingu

Sytuacja na rynku recyklingu

Od kilku miesięcy sytuacja na rynku związanym z odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych ulega dramatycznemu pogorszeniu. Stan taki spowodowany jest ograniczonym popytem i możliwościami recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, jak również spadkiem cen ropy naftowej.

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

Postęp ekologiczny w produkcji opakowań kartonowych

W ostatnich latach w branży opakowaniowej doszło do znacznego postępu ekologicznego. Jednym z wyróżników tego trendu jest m.in. trend zmierzający do ciągłego zmniejszania wagi opakowań oraz rozwój technologii recyklingu. Osiągnięcia na tych obydwu polach nie ominęły też wąskiej dziedziny jaką są opakowania kartonowe.