Recykling
Wiadomości Plastech

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych

Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. W naszym kraju jednak prowadzone jest w ograniczonym zakresie i to niemal w odniesieniu do wszystkich typów opakowań.

Recykling odpadów tworzyw rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Recykling odpadów tworzyw rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Od dawna można zaobserwować nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci, jednak ze względu na długi czas degradacji utrzymywanie ich na składowiskach jest niekorzystne. Nadzieją na poprawę sytuacji jest wzrost recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Może to przynieść korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.

Kierunki odzysku tworzyw

Kierunki odzysku tworzyw

Opakowania, folie, motoryzacja, przemysł elektryczny i elektroniczny oraz budownictwo - we wszystkich tych obszarach mamy do czynienia z odzyskiem tworzyw. Dlatego warto prześledzić jak to odzyskiwanie wygląda z tych pięciu aspektach.