Unia Europejska (UE)
Wiadomości Plastech

Jest Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej w sprawie odpadów

Jest Dyrektywa Ramowa Unii Europejskiej w sprawie odpadów

Przemysł tworzyw sztucznych z zadowoleniem przyjął porozumienie dotyczące Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie odpadów. Przyjęty właśnie dokument pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się do wzrostu korzyści dla ochrony klimatu.

Szansa na pieniądze z Unii Europejskiej

Szansa na pieniądze z Unii Europejskiej

Prezentujemy główne założenia i cele programu IMPROVE, którego zadaniem jest doskonalenie strategii innowacyjnej firmy w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Z pomocy w ramach IMPROVE mogą skorzystać m.in. firmy z sektora MSP i działające w branży chemicznej, maszynowej i spożywczej.

Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?

Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?

Nadal niewiele wiadomo o terminach naboru wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zniecierpliwieni tym faktem są przedsiębiorcy, którzy w związku z dobra koniunkturą w kraju są skłonni chętniej podejmować przedsięwzięcia inwestycyjne. Dotyczy to również firm działających w sektorze tworzyw sztucznych i opakowań.

Firmy z branży tworzyw i opakowań korzystają z unijnych programów

Firmy z branży tworzyw i opakowań korzystają z unijnych programów

Firmy z branży tworzyw sztucznych i opakowań nie pozostają w tyle jeśli chodzi o wyścig po unijne pieniądze. Na samej tylko liście umów o dofinansowanie projektów podpisanych do 31 sierpnia 2007 r. znalazło się kilkanaście firm z wymienionych branż. Wspomniany program ma nie celu wsparcie projektów nowych, modernizacyjnych oraz dostosowawczych.

Prawie 1,5 mld euro wsparcie na inwestycje

Prawie 1,5 mld euro wsparcie na inwestycje

Mijają trzy lata od momentu uruchomienia w Polsce środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uzyskane w tym okresie doświadczenie przedsiębiorców wskazuje, że warto korzystać z tej formy bezzwrotnej pomocy, ale również że pozyskiwanie środków unijnych nie jest łatwe. Dzieje się tak ze względu na skomplikowane procedury aplikowania oraz wysokie wymagania co do jakości samych inwestycji.