Ceny tworzyw - wiadomości w Plastech

Magnetyczny system pomiarowy MPI

Magnetyczny system pomiarowy MPI

Firma Elesa wprowadziła do swojej oferty nowy system pomiarowy MPI, bazujący na czujniku magnetycznym. Układ składa się ze wskaźnika położenia MPI-15 oraz liniału magnetycznego M-BAND-10 i może służyć zarówno do pomiarów liniowych, jak i kątowych. Nowy produkt jest rozszerzeniem grupy wskaźników położenia.


Krajowa Izba Gospodarcza o rosnących cenach PET

Krajowa Izba Gospodarcza o rosnących cenach PET

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" zabrała głos na temat rosnących cen tworzywa PET, które to ceny zwłaszcza na początku roku poszybowały na niespodziewane wcześniej poziomy.


Rynek tworzyw po tsunami w Japonii {update}

Rynek tworzyw po tsunami w Japonii {update}

Wczoraj pisaliśmy o prognozach dotyczących wzrostów cen na światowych rynkach tworzyw sztucznych, czego powodem miała być katastrofa, która nawiedziła Japonię. Dzisiaj prognozy te znajdują już potwierdzenie w faktach.


Zmiana cen w Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż

Zmiana cen w Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), spółka handlowa w pełni zależna od Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP) informuje, iż w związku z tym, że rynkowe ceny monomerów na drugi kwartał 2006 roku zostały już ustalone i są wyższe od obecnych o 80 euro za tonę etylenu i 40 euro za tonę propylenu, zwiększeniu uległy główne składowe kosztów produkcji, co uniemożliwia utrzymanie cen polimerów na obecnych poziomach.