Poliolefiny
Wiadomości Plastech

BOP podnosi standardy bezpieczeństwa

BOP podnosi standardy bezpieczeństwa

Spółka Basell Orlen Polyolefins zawarła umowę z Urzędem Dozoru Technicznego w sprawie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa płockiej instalacji.