Unia Europejska (UE) - wiadomości w Plastech

O handlu z Niemcami z prawnikiem

Polsko-niemieckie umowy handlowe były tematem spotkania, które odbyło się 12 czerwca w Bydgoszczy.

Opakowania mleka w proszku

Celem nowej unijnej regulacji w zakresie etykietowania żywności dla dzieci jest zachęcanie matek do karmienia naturalnego.

Bruksela wprowadzi cła na

Komisja Europejska zaproponowała ponowne wprowadzenie ceł na politereftalan etylenu importowany do UE z Indii.


Powszechny recykling w Europie?

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie przyszłości recyklingu w Europie.

Nowe etykietowanie ma wspomóc

Celem projektu RecyClass jest wprowadzenie ujednoliconej klasyfikacji przydatności opakowań do recyklingu.

Dalsze kontrowersje wokół

Kalifornia wycofuje bisfenol A z listy substancji niebezpiecznych, w Europie konsultacje potrwają do listopada.

Tworzywa sztuczne w walce

Odpady z tworzyw sztucznych będą używane między innymi do produkcji barier przeciwpowodziowych.

Kwietniowe webinaria Europejskiej

ECHA zaprasza w kwietniu na dwa webinaria poświęcone najistotniejszym zagadnieniom związanym z rejestrowaniem substancji chemicznych.

Bezpłatne porady w sprawie

Do końca maja Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP prowadzi kolejną edycję drzwi otwartych.

Raport EFSA na temat badań

Wiele spośród substancji oskarżanych o negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną stosuje się w przemyśle tworzyw sztucznych.

Europa wielu prędkości w recyklingu

Pięć europejskich państw osiągnęło już poziom recyklingu odpadów wyznaczony w planie UE na 2020 rok.

EuPC popiera plan wprowadzenia

EuPC wyraziła pozytywną opinię o opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej Księdze".

Zawiesić pakiet klimatyczny

Dzisiaj, 28 września w Warszawie, zainaugurowano Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Dyrektywą w elektroodpady

Dzięki nowelizacji unijnych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łatwiej będzie wykorzystywać tzw. elektroodpady. Taki przynajmniej ma być efekt wprowadzonej przez UE dyrektywy.

Gospodarka efektywna surowcowo?

Parlament Europejski przyjął uchwałę odnośnie efektywnej surowcowo gospodarki na naszym kontynencie. Zachwala ją jako kolejny krok w stronę rozwoju „zielonej gospodarki” w Europie. Niestety oprócz rozsądnych zaleceń, znalazły się w niej także absurdalne zapisy.