Unia Europejska (UE) - wiadomości w Plastech

Bruksela wypowiedziała wojnę

Propozycja Komisji Europejskiej zakłada ograniczenie zużycia toreb z tworzyw sztucznych na obszarze UE.

KE zdecyduje o przyszłości

W poniedziałek komisarz ds. środowiska zaprezentuje projekt nowego prawa dotyczącego toreb z tworzyw sztucznych.

ECHA podsumowuje drugi etap

Blisko 3 tys. nowych substancji chemicznych zostało zarejestrowanych w drugim etapie rejestracji w systemie REACH.


O handlu z Niemcami z prawnikiem

Polsko-niemieckie umowy handlowe były tematem spotkania, które odbyło się 12 czerwca w Bydgoszczy.

Opakowania mleka w proszku

Celem nowej unijnej regulacji w zakresie etykietowania żywności dla dzieci jest zachęcanie matek do karmienia naturalnego.

Bruksela wprowadzi cła na

Komisja Europejska zaproponowała ponowne wprowadzenie ceł na politereftalan etylenu importowany do UE z Indii.

Powszechny recykling w Europie?

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie przyszłości recyklingu w Europie.

Nowe etykietowanie ma wspomóc

Celem projektu RecyClass jest wprowadzenie ujednoliconej klasyfikacji przydatności opakowań do recyklingu.

Dalsze kontrowersje wokół

Kalifornia wycofuje bisfenol A z listy substancji niebezpiecznych, w Europie konsultacje potrwają do listopada.

Tworzywa sztuczne w walce

Odpady z tworzyw sztucznych będą używane między innymi do produkcji barier przeciwpowodziowych.

Kwietniowe webinaria Europejskiej

ECHA zaprasza w kwietniu na dwa webinaria poświęcone najistotniejszym zagadnieniom związanym z rejestrowaniem substancji chemicznych.

Bezpłatne porady w sprawie

Do końca maja Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP prowadzi kolejną edycję drzwi otwartych.

Raport EFSA na temat badań

Wiele spośród substancji oskarżanych o negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną stosuje się w przemyśle tworzyw sztucznych.

Europa wielu prędkości w recyklingu

Pięć europejskich państw osiągnęło już poziom recyklingu odpadów wyznaczony w planie UE na 2020 rok.

EuPC popiera plan wprowadzenia

EuPC wyraziła pozytywną opinię o opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej Księdze".