Unia Europejska (UE) - wiadomości w Plastech

Szansa na pieniądze z Unii

Prezentujemy główne założenia i cele programu IMPROVE, którego zadaniem jest doskonalenie strategii innowacyjnej firmy w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej. Z pomocy w ramach IMPROVE mogą skorzystać m.in. firmy z sektora MSP i działające w branży chemicznej, maszynowej i spożywczej.

Kiedy fundusze UE dla przedsiębiorców?

Nadal niewiele wiadomo o terminach naboru wniosków w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zniecierpliwieni tym faktem są przedsiębiorcy, którzy w związku z dobra koniunkturą w kraju są skłonni chętniej podejmować przedsięwzięcia inwestycyjne. Dotyczy to również firm działających w sektorze tworzyw sztucznych i opakowań.

Firmy z branży tworzyw i opakowań

Firmy z branży tworzyw sztucznych i opakowań nie pozostają w tyle jeśli chodzi o wyścig po unijne pieniądze. Na samej tylko liście umów o dofinansowanie projektów podpisanych do 31 sierpnia 2007 r. znalazło się kilkanaście firm z wymienionych branż. Wspomniany program ma nie celu wsparcie projektów nowych, modernizacyjnych oraz dostosowawczych.


Prawie 1,5 mld euro wsparcie

Mijają trzy lata od momentu uruchomienia w Polsce środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uzyskane w tym okresie doświadczenie przedsiębiorców wskazuje, że warto korzystać z tej formy bezzwrotnej pomocy, ale również że pozyskiwanie środków unijnych nie jest łatwe. Dzieje się tak ze względu na skomplikowane procedury aplikowania oraz wysokie wymagania co do jakości samych inwestycji.

Postępowanie anty-dumpingowe

Unia Europejska rozpoczęła anty-dumpingowe dochodzenie w sprawie importów tworzywa PET z Pakistanu, Chin i Australii. Dochodzenie ma sprawdzić także materiały z Korei i Tajwanu.