Odpady i zanieczyszczenia
Wiadomości Plastech

Dyrektywą w elektroodpady

Dyrektywą w elektroodpady

Dzięki nowelizacji unijnych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łatwiej będzie wykorzystywać tzw. elektroodpady. Taki przynajmniej ma być efekt wprowadzonej przez UE dyrektywy.

Tworzywa sztuczne problemem mórz i oceanów

Tworzywa sztuczne problemem mórz i oceanów

Zanieczyszczenia mórz i oceanów odpadami tworzyw sztucznych przyczynia się do powstania ogromnej masy mikrocząstek, które są nowym, dotychczas mało znanym zagrożeniem dla ekosystemów morskich i ludzi.

Odpady tworzyw sztucznych mają wielką wartość

Odpady tworzyw sztucznych mają wielką wartość

Przedstawiciele stowarzyszenia PlasticsEurope przypominają, że wszystkie tworzywowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

Odpady tworzyw sztucznych w budownictwie

Odpady tworzyw sztucznych w budownictwie

PlasticsEurope opublikował pierwszy europejski raport o odpadach tworzyw sztucznych w budownictwie. Wnioski? Odzysk tworzyw wzrasta, ale duże różnice między poszczególnymi państwami pozostają.

Gospodarka efektywna surowcowo?

Gospodarka efektywna surowcowo?

Parlament Europejski przyjął uchwałę odnośnie efektywnej surowcowo gospodarki na naszym kontynencie. Zachwala ją jako kolejny krok w stronę rozwoju „zielonej gospodarki” w Europie. Niestety oprócz rozsądnych zaleceń, znalazły się w niej także absurdalne zapisy.