Przejęcia - wiadomości w Plastech

Azoty dostały zgodę na przejęcie

Prezes UOKiK wyraził zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol.

Acron wciąż ma apetyt na Azoty?

Rosyjski producent nawozów jest zainteresowany zwiększeniem udziałów w akcjonariacie Azotów.

Siarkopol w rękach Azotów

MSP i Grupa Azoty SA zawarły warunkową umowę sprzedaży akcji stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Siarkopol z Grzybowa.


BASF inwestuje w technologię

Koncern chemiczny ogłosił ofertę przejęcia amerykańskiej firmy Verenium specjalizującej się w dziedzinie biotechnologii enzymów.

Police dobiły targu w Senegalu

Kosztem 28,85 mln dolarów Grupa Azoty ZCh Police przejęła kontrolę nad złożami fosforytów w Senegalu.

Luksemburska spółka udziałowcem

Przejęcie udziałów Can-Pack przez spółkę celową wiąże się z wydzieleniem do niej nadzoru spółek zależnych od F & P Holding Co., działających poza USA.

Grupa Azoty zrezygnowała z

Linię do produkcji Tarflenu przejęła w czerwcu br. spółka Inbras Sarbinowscy s.j. z Inowrocławia.

Kermas przejmuje Alwernię

Po spełnieniu warunków zawieszających transakcję, Ciech podpisał wczoraj umowę sprzedaży ZCh Alwernia spółce Alwernia Invest należącej do Grupy Kermas.

Grupa Ravago umacnia się na

Kupno należących do Styron Europe zakładów w Schkopau zwiększy możliwości produkcyjne Ravago o 70 tys. ton EPS rocznie.

Grupa Azoty przejmie Siarkopol

Grupa Azoty parafowała projekt umowy nabycia 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA.

Restrukturyzacja w firmie

Producent tworzyw planuje zmniejszenie zatrudnienia w Europie oraz sprzedaż australijskich zakładów.

Zgoda UOKiK na przejęcie Alwerni

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładami Chemicznymi Alwernia przez spółkę Alwernia Invest.

Skarb Państwa i Rosjanie głównymi

Grupa Azoty podała najnowsze dane na temat struktury akcjonariatu.

Clariant przejął technologię

Znany producent środków stosowanych w branży tworzyw sztucznych inwestuje w technologię drukowanej elektroniki.

Grupa Bosch und Siemens przejmuje

Kupno akcji rzeszowskiego producenta drobnego sprzętu AGD kosztowało koncern BSH blisko 600 mln zł.