Odpady i zanieczyszczenia - wiadomości w Plastech

Kłopot z odpadami

Kłopot z odpadami

Jeżeli Polsce nie uda się wypełnić unijnych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami, to Unia Europejska będzie na nas nakładać kary pieniężne.


Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych

Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. W naszym kraju jednak prowadzone jest w ograniczonym zakresie i to niemal w odniesieniu do wszystkich typów opakowań.


Sortownie odpadów w Polsce

Sortownie odpadów w Polsce

System sortowni odpadów rozwija się w Polsce sukcesywnie od lat, choć zdaniem specjalistów jego tworzenie idzie wciąż zbyt wolno i nie zawsze w takim kierunku jak powinno. Niemniej jednak w porównaniu z sytuacją sprzed lat mamy do czynienia z bardzo wyraźnym pozytywnym przełomem.


Recykling odpadów tworzyw rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Recykling odpadów tworzyw rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym

Od dawna można zaobserwować nieustanny wzrost liczby odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci, jednak ze względu na długi czas degradacji utrzymywanie ich na składowiskach jest niekorzystne. Nadzieją na poprawę sytuacji jest wzrost recyklingu odpadów tworzyw sztucznych. Może to przynieść korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne.


Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Rocznie we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej oraz dodatkowo w Norwegii i Szwajcarii poddaje się odzyskowi energii 7,2 miliona ton, czyli 29,2 proc. pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych.


Trzy sposoby walki z odpadami: recykling, spalanie i składowanie

Trzy sposoby walki z odpadami: recykling, spalanie i składowanie

Oczywistym jest, że odpady pozostają zawsze i to niezależnie od tego jaki materiał został zastosowany, jak bardzo użytkownik stara się ograniczać ich ilość oraz czy zwraca je do ponownego wykorzystania. Niemniej jednak istnieje szereg sposobów, by te ilości zmniejszyć.