Politereftalan butylenu (PBT) - wiadomości w Plastech