Odpady i zanieczyszczenia
Wiadomości Plastech

Firma Orwak na targach Pakfood

Firma Orwak na targach Pakfood

Trzy modele belownic pokaże już za tydzień podczas targów Pakfood w Poznaniu firma Orwak. Będą to zarówno produkty, znajdujące się w ofercie Orwaku od dawna, jak również maszyny dopiero co wchodzące na polski rynek.

Utylizowanie odpadów w Polsce

Utylizowanie odpadów w Polsce

Niemiecka firma Gossler Envitec specjalizująca się w utylizowaniu odpadów z gumy i tworzyw sztucznych wybuduje w naszym kraju nowoczesne instalacje do recyklingu poliolefin. Rozruch instalacji o zdolności przerobowej 3 tys. ton rocznie mieszanych odpadów poliolefinowych nastąpi jeszcze w tym roku.

Nowe belownice firmy Orwak

Nowe belownice firmy Orwak

Firma Orwak oferuje nowe modele belownic. Są to typy Orwak 3210, Orwak 3410 oraz Orwak 3810. Wszystkie poprawiają komfort pracy i cechują się mniejszym poziomem hałasu towarzyszącym pracy urządzenia. Ponadto charakteryzuje je interesująca pomarańczowa barwa. Premiera belownic miała miejsce na niedawnych targach Plastpol.

Sklepy mają problemy z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi

Sklepy mają problemy z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi

Wiele polskich sklepów wciąż nie wywiązuje się z przestrzegania przepisów związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi. Najczęściej popełniane błędy to brak lub niekompletność ustawowo wymaganych informacji o odpadach opakowaniowych oraz systemach ich zbiórki zamieszczonych w obrębie sklepu, a także niekorzystna lokalizacja kontenerów do selektywnej zbiórki i niewystarczające rozmiary. Tymczasem dzięki właściwej segregacji można zarobić, np. na opakowaniach zbiorczych.

Innwoacyjny automat do skupu opakowań

Innwoacyjny automat do skupu opakowań

Norweska firma Repant opracowała innowacyjne urządzenia do skupu opakowań po napojach. Jest ono skierowane do użytku w małych i średnich sklepach spożywczych oraz dużych obiektach handlowych. Automat m.in. odbiera i sortuje puszki oraz butelki PET.

Jak przezwyciężyć problemy z energią cieplną w branży tworzyw sztucznych

Jak przezwyciężyć problemy z energią cieplną w branży tworzyw sztucznych

Przedstawiamy dwa przykłady związane z procesami technologicznymi charakterystycznymi dla branży tworzyw sztucznych. Wprowadzenie obydwu omawianych w artykule rozwiązań oznaczało dla przeprowadzających je zakładów możliwość zaoszczędzenia energii, a co za tym idzie szansę na zainwestowanie idących na nią pieniędzy w całkowicie inny, bardziej opłacalny sposób.

Używają choć nie płacą

Używają choć nie płacą

Blisko setka firm z całego kraju korzysta już z wynalezionej przez łódzką firmę Ekochem Ekoservice specjalnej metody gospodarczego wykorzystania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych POLY - MIX – UTYL.

Konieczna konsolidacja polskiego rynku recyklingowego

Konieczna konsolidacja polskiego rynku recyklingowego

W Polsce działa około 40 organizacji odzysku, zajmujących się recyklingiem odpadów i przejmujących od firm obowiązki wynikające z opłaty produktowej. To dość nietypowa sytuacja - w Czechach jest tylko jedna tego typu organizacja, a w Niemczech - trzy. Polski rynek czeka więc konsolidacja.

Wielkie porządki w segregacji

Wielkie porządki w segregacji

Ministerstwo Gospodarki planuje ujednolicenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Szacuje się, że wymianie będzie musiało ulec kilkadziesiąt tysięcy pojemników. Koszty operacji poniosą przedsiębiorcy.