Sprzedaż - wiadomości w Plastech

2010 r. bardzo dobry dla Krakchemii

Krakchemia podsumowała 2010 r. To był znakomity okres dla firmy. Zanotowała 5,12 mln zł zysku netto wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły natomiast 390,44 mln zł wobec 252,76 mln zł rok wcześniej. Tak dobrze w Krakchemii jeszcze nigdy nie było.

Czy rewolty na Bliskim Wschodzie

Czy sytuacja na Bliskim Wschodzie i trwające tam od kilkunastu tygodni zawirowania polityczne wpłyną na światowy i co za tym idzie także na Polski rynek tworzyw sztucznych i szerzej petrochemii?

Suwary podsumowały 2010 r.

Suwary wypracowały w czwartym kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Cały rok był jednak nie najlepszy.


Ergis - Eurofilms zarobił

3 mln zł zabrakło Grupie Ergis-Eurofilms do osiągnięcia po raz pierwszy w historii przychodów na poziomie 600 mln zł. Mimo tego jednak koncern odnotował w 2010 r. wynik o ponad 8,6 proc. lepszy niż w 2009 r.

Niemiecka branża tworzyw sztucznych

Niemieckie stowarzyszenie VDMA grupujące producentów maszyn przedstawia dobre wiadomości odnośnie tamtejszego rynku tworzyw sztucznych: sprzedaż niemieckich maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw i gumy rośnie szybciej niż się tego branża spodziewała.

Puławy sprzedają kaprolaktam

Zakłady Azotowe Puławy sfinalizowały podpisanie nowych umów na eksport kaprolaktamu na rynek azjatycki. Wartość podpisanych kontraktów obowiązujących na 2011 r. szacowana jest na 365 mln zł i stanowi około połowy rocznych zdolności produkcyjnych Puław.

Handel tworzywami na świecie

W swoim corocznym raporcie poświęconym sytuacji w branży tworzyw sztucznych stowarzyszenie PlasticsEurope przyjrzało się wymianie handlowej odbywającej się na rynku tworzywowym.

Plast-Box: podsumowanie 2010

Firma Plast-Box podsumowuje 2010 roku na rynku tworzyw sztucznych oraz przedstawia prognozy na kolejny rok.

Rozmowa z szefem stowarzyszenia

Podczas targów K 2010 specjalną konferencję poświęconą aktualnej sytuacji w branży tworzyw sztucznych zorganizowała organizacja Euromap. To największe w Europie stowarzyszenie producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Poniżej prezentujemy rozmowę z Bernhardem Merki, który stoi na jego czele.

Suwary po trzech kwartałach

Suwary po trzech kwartałach 2010 r.: wzrost sprzedaży, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych.

Grupa Ergis podsumowała trzeci

Grupa Ergis zanotowała po trzecim kwartale tego roku zdecydowany wzrost sprzedaży dzięki dynamice rynku polskiego.

Krakchemia po połowie 2010

Krakchemia podsumowała pierwsze półrocze obecnego roku. Wyniki są lepsze niż przed rokiem.

Ergis po pierwszym półroczu

Grupa Ergis podsumowała pierwsze sześć miesięcy obecnego roku. Wyniki są dobre, choć nie tak rekordowe jak rok temu.

Polska branża tworzyw sztucznych:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jak co roku dokonała podsumowania stanu krajowej branży chemicznej, w tym sektora tworzyw sztucznych. Tym razem analizie został poddany 2009 r. Zmian w porównaniu z przeszłością jest niewiele. Polska wciąż ma ujemne saldo jeśli chodzi o wymianę handlową realizowaną dla tworzywach sztucznych.

Rozmowa z Beatą Wojciechowską

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Beatą Wojciechowską, właściciel firmy Betaplast. Zwykle w serwisie prezentujemy rozmowy z osobami stojącymi na szczycie dużych lub bardzo dużych firm. Jednak przykład Betaplast pokazuje, że na rynku dystrybutorów tworzyw, w otoczeniu międzynarodowych i giełdowych potentatów jest również miejsce dla skromniejszych podmiotów.