Chemikalia - wiadomości w Plastech

Czy europejski przemysł chemiczny może być neutralny dla środowiska?

Raport „Low carbon energy and feedstock for the European chemical industry” opublikowany przez Niemieckie Towarzystwo Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA (German Society for Chemical Engineering and Biotechnology) wyjaśnia w jaki sposób przemysł chemiczny może do roku 2050 stać się neutralny dla środowiska.

Współpraca między Bodo Möller Chemie i Huntsman pogłębia się

Bodo Möller Chemie rozpoczyna dystrybucję produktów Huntsman Advanced Materials na Węgrzech.

Wzrosły koszty sztandarowego projektu Polwaxu

W związku ze zwiększeniem budżetu projektu Future zarząd spółki zamroził dotychczasową politykę dywidendową do 2019 roku.


Nowy branding produktów sodowych Ciechu

Nowe marki mają lepiej wyróżniać portfolio specjalistycznych produktów sodowych Grupy Ciech.

Nowe spoiwo akrylowe do włóknin

BASF wprowadza do swojej oferty nowe spoiwo akrylowe na bazie wody do włóknin do zastosowań budowlanych.

Dobre wyniki Grupy PCC Exol za 2016 rok

Lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów opublikował wyniki za rok 2016 r.

Produkty chemiczne dla przemysłu skórzanego w ofercie Lanxess

Na potrzeby procesu dogarbowania w produkcji skór nieprzepuszczających wody koncern Lanxess oferuje silikonowy środek impregnujący Levotan W.

Czynniki Opteon przyczyniają się do redukcji emisji CO2

Chemours prognozuje, że do roku 2025 czynniki z rodziny Opteon przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 325 milionów ton.

Boruta-Zachem podsumowuje trzeci kwartał

W okresie trzech kwartałów br. spółka osiągnęła 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży, poprawiając wynik z analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 30 proc.

Innowacje BASF na targach European Coatings Show 2017

Podczas przyszłorocznych targów European Coatings Show BASF zaprezentuje nowe materiały dla producentów powłok, farb oraz chemii budowlanej.

Technologia estrów specjalistycznych wyróżniona w prestiżowym konkursie

Grupa Azoty ZAK SA otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za technologię wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO.

Trzy dekady instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK

W ramach jubileuszu 30-lecia instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK w dn. 17-18 listopada we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The OXO Conference.

Holenderska sieć handlowa przezbroiła instalację chłodniczą na Opteon XP40

Czynnik chłodniczy Opteon XP40 pomaga grupie Ahold w zmniejszeniu emisji ekwiwalentnego CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Nieudane zakupy Ciechu w Portugalii

Spółki SAPEC, których zakupem zainteresowana była Grupa Ciech, zostały sprzedane innemu podmiotowi.

Ciech zainteresowany przejęciami na Półwyspie Iberyjskim

Zarząd Ciechu podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia spółek należących do SAPEC Portugal.