Chemikalia - wiadomości w Plastech

Polwax: wyniki lepsze od oczekiwań

Według wstępnych, szacunkowych danych w III kwartale 2018 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 9 252 tys. zł., to o 14,3 proc., więcej niż III kwartale 2017 roku. Z kolei wynik EBITDA wyniósł 13 201 tys. zł, i był wyższy o 13,5 proc., wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

NIK alarmuje: mistrz kierownicy

NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Lanxess uruchomił nową linię

Koncern Lanxess uruchomił nową linię produkcyjną w swoim zakładzie w Mannheim. Nowa instalacja służy do przeprowadzania procesu syntezy pochodnych dimerkaptotiadiazolu (DMTD) dodawanych do środków smarnych jako wielofunkcyjne dodatki.


IMCD przejmuje spółkę Velox

IMCD N.V., dystrybutor specjalistycznych chemikaliów, poinformował o podpisaniu umowy nabycia 100% udziałów w spółce Velox GmbH z siedzibą w Hamburgu.

KE zgadza się na sprzedaż

Na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przez Carlyle Group wyłącznej kontroli nad częścią koncernu AkzoNobel zajmującą się specjalistycznymi chemikaliami.

O tworzywach na konferencji

Przedstawiamy relację z konferencji branżowej „Innowacyjne technologie i materiały w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, która w dniach 22-23 listopada br. odbyła się w Bydgoszczy.

Opteon XL40 uhonorowany na

Produkowany przez Chemours czynnik chłodniczy o niskim GWP zdobył nagrodę „Cold Chain Project” za projekt realizowany w ramach planu wycofywania czynnika 404A przez firmę Dawsonrentals

Czy europejski przemysł chemiczny

Raport „Low carbon energy and feedstock for the European chemical industry” opublikowany przez Niemieckie Towarzystwo Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA (German Society for Chemical Engineering and Biotechnology) wyjaśnia w jaki sposób przemysł chemiczny może do roku 2050 stać się neutralny dla środowiska.

Współpraca między Bodo Möller

Bodo Möller Chemie rozpoczyna dystrybucję produktów Huntsman Advanced Materials na Węgrzech.

Wzrosły koszty sztandarowego

W związku ze zwiększeniem budżetu projektu Future zarząd spółki zamroził dotychczasową politykę dywidendową do 2019 roku.

Nowy branding produktów sodowych

Nowe marki mają lepiej wyróżniać portfolio specjalistycznych produktów sodowych Grupy Ciech.

Nowe spoiwo akrylowe do włóknin

BASF wprowadza do swojej oferty nowe spoiwo akrylowe na bazie wody do włóknin do zastosowań budowlanych.

Dobre wyniki Grupy PCC Exol

Lider Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej w produkcji surfaktantów opublikował wyniki za rok 2016 r.

Produkty chemiczne dla przemysłu

Na potrzeby procesu dogarbowania w produkcji skór nieprzepuszczających wody koncern Lanxess oferuje silikonowy środek impregnujący Levotan W.

Czynniki Opteon przyczyniają

Chemours prognozuje, że do roku 2025 czynniki z rodziny Opteon przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 325 milionów ton.