Chemikalia - wiadomości w Plastech

Boruta-Zachem podsumowuje

W okresie trzech kwartałów br. spółka osiągnęła 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży, poprawiając wynik z analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 30 proc.

Innowacje BASF na targach

Podczas przyszłorocznych targów European Coatings Show BASF zaprezentuje nowe materiały dla producentów powłok, farb oraz chemii budowlanej.

Technologia estrów specjalistycznych

Grupa Azoty ZAK SA otrzymała wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za technologię wytwarzania estrów specjalistycznych na bazie alkoholi OXO.


Trzy dekady instalacji OXO

W ramach jubileuszu 30-lecia instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK w dn. 17-18 listopada we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The OXO Conference.

Holenderska sieć handlowa

Czynnik chłodniczy Opteon XP40 pomaga grupie Ahold w zmniejszeniu emisji ekwiwalentnego CO2 o ponad 57 tys. ton rocznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Nieudane zakupy Ciechu w Portugalii

Spółki SAPEC, których zakupem zainteresowana była Grupa Ciech, zostały sprzedane innemu podmiotowi.

Ciech zainteresowany przejęciami

Zarząd Ciechu podjął decyzję o złożeniu oferty dotyczącej potencjalnej transakcji nabycia spółek należących do SAPEC Portugal.

Polwax: nowa instalacja to

Polwax oficjalnie zainaugurował budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach Dziedzicach.

Nowe czynniki chłodnicze o

Podczas targów Chillventa firma Chemours przedstawi nową ofertę optymalnie zbilansowanych produktów do nowych instalacji.

BASF wzmacnia sektor chemii

BASF zamierza nabyć od firmy Henkel obszar działalności na rynku profesjonalnych materiałów budowlanych w Europie Zachodniej.

Bezpieczne przechowywanie

Firma asecos opracował linię szaf bezpieczeństwa do przechowywania substancji łatwopalnych typ 90.

Lanxess mocniejszy w segmencie

Koncern sfinalizował przejęcie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do spółki Chemours.

Możliwe ograniczenia w stosowaniu

Substancja używana jako pigment w branży tworzyw sztucznych została sklasyfikowana przez francuską agencję ANSES jako materiał potencjalnie rakotwórczy.

Bardzo dobre półroczne wyniki

Zysk netto Grupy Ciech w I półroczu br. wyniósł 264,3 mln zł i był o 90,5 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rosną przychody i zysk Polwaxu

Zysk netto spółki w I połowie br. wyniósł 7,68 mln zł i był o 7,2 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.