Chemikalia - wiadomości w Plastech

Boryszew ERG w izbie chemicznej

Boryszew ERG w izbie chemicznej

Do firm stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dołączyła sochaczewska spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.