Chemikalia - wiadomości w Plastech

Puławy z nagrodami za wynalazczość

Puławy z nagrodami za wynalazczość

Na warszawskiej giełdzie wynalazków prezentowane są m.in. wyróżnione na światowych targach rozwiązania opracowane przez pracowników Grupy Azoty Puławy.