Odpady i zanieczyszczenia
Wiadomości Plastech

Recykling HDPE w Wielkiej Brytanii

Recykling HDPE w Wielkiej Brytanii

W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii prowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące recyklingu pojemników na mleko wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i przetwarzania ich w regranulat odpowiedni do zastosowania w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Recykling materiałów i odzysk energii w pts

Recykling materiałów i odzysk energii w pts

Kwestia recyklingu materiałów oraz odzysku energii ze zużytych tworzyw zaczęła odgrywać w przemyśle tworzywowym dużą rolę. Temu zagadnieniu jest też poświęcona część najnowszego, corocznego raportu stowarzyszenia PlasticsEurope podsumowującego aktualną sytuacją na europejskim rynku przetwórczym.

Wznowiono prace nad ustawą opakowaniową

Wznowiono prace nad ustawą opakowaniową

Ruszyły przerwane kilka miesięcy temu prace nad ustawą opakowaniową. Nad projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obradował Komitet Stały Rady Ministrów. To ostatni krok prac przed pokazaniem projektu rządowi.

Na odpadach można zarobić

Na odpadach można zarobić

Właściwa gospodarka odpadami i ich przetwarzanie na energię to wymóg przyszłości. W naszym kraju zagadnienie to rodzi jednak komplikacje. Budowa systemu postępuje, ale zdaniem wielu zbyt wolno. Przełomem może być pierwszy obiekt do utylizacji odpadów z odzyskiem energii, którego uruchomienie zaplanowano w 2010 r. w Toruniu.

Kłopot z odpadami

Kłopot z odpadami

Jeżeli Polsce nie uda się wypełnić unijnych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami, to Unia Europejska będzie na nas nakładać kary pieniężne.

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych

Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. W naszym kraju jednak prowadzone jest w ograniczonym zakresie i to niemal w odniesieniu do wszystkich typów opakowań.