Polichlorek winylu (PCW) - wiadomości w Plastech

Poznaj Twoje normy

Krótki przewodnik po kluczowych normach obowiązujących dla systemów kanalizacji z tworzyw sztucznych.

Miasta bez powodzi

Liczne w ostatnich latach przypadki ulewnych deszczy w zachodniej Europie i na całym świecie skierowały uwagę na poważny problem coraz częstszych powodzi i ich skutków. Ofiary śmiertelne, uszkodzenia domów i przedsiębiorstw oraz awarie całej infrastruktury miejskiej są bowiem druzgocące.

Polski rynek rur z tworzyw

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych za pomocą nowego Znaku PRiK „Dobry Wybór” będzie promować producentów rur spełniających najwyższe standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów.


Rekordowy lipiec dla Anwilu

Anwil - po raz pierwszy w swojej historii - wyprodukował średnio ponad tysiąc ton chlorku oraz polichlorku winylu na dobę.

PVC - fakty i mity

W świadomości społecznej istnieje ciągle wiele uprzedzeń związanych z PVC, co wynika z braku informacji na temat aktualnego stanu wiedzy.

ANWIL po raz trzeci z tytułem

ANWIL nagrodzony w programie "Solidny Pracodawca"

Import PE i PVC na Ukrainie

W pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. wzrosły dostawy PE na rynek ukraiński, tymczasem import PVC zanotował znaczny spadek.

Zalety rur z PVC

W dzisiejszym świecie rury PVC stanowią nowoczesny „krwioobieg” dostarczający istotne czynniki podtrzymujące egzystencję naszej cywilizacji.

Wpływ systemów rurowych z

Badania naukowe wykazują, że ślad ekologiczny rur z tworzyw sztucznych wynosi średnio około jedną trzecią śladu pozostawianego przez tradycyjne materiały.

Anwil organizuje warsztaty

10 marca odbędą się warsztaty chemiczne dla uczniów włocławskich gimnazjów.

Anwil poprawia logistykę kolejową

Zmiany w obszarze transportu kolejowego przeprowadzone w 2016 roku pozwoliły Anwilowi na uzyskanie 15-proc. oszczędności w tym obszarze.

Cztery popularne ftalany na

DEHP, DIBP, DBP oraz BBP zostały włączone na listę substancji wysokiego ryzyka REACH ze względu na podejrzenie wywoływania zaburzeń układu hormonalnego.

We Włocławku wyprodukowano

27 stycznia włocławski Anwil wyprodukował 6-milionową tonę chlorku winylu.

Anwil pracuje nad uniepalnieniem

Włocławska spółka otrzymała unijne dofinansowanie na opracowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia.

Producent PVC wspiera kujawskich

Spółka Anwil ponownie zaangażowała się w program wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzony przez PKN Orlen.