Polichlorek winylu (PCW) - wiadomości w Plastech

RemWil w strukturach PKN Orlen

RemWil w strukturach PKN Orlen

PKN Orlen nabył 100 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno–Remontowym "RemWil", funkcjonującym do tej pory w ramach Grupy Anwil.