Polichlorek winylu (PCW) - wiadomości w Plastech

Nowy prezes Anwilu

Nowy prezes Anwilu

17 listopada rada nadzorcza włocławskiej spółki powołała na stanowisko prezesa zarządu Jacka Podgórskiego.


Anwil wciąż z tymczasowym prezesem

Anwil wciąż z tymczasowym prezesem

Rada nadzorcza spółki przedłużyła oddelegowanie Piotra Chełmińskiego na stanowisko prezesa oraz powołała w skład zarządu Mirosława Kwiatkowskiego.


Nowy gracz na rynku compoundów PVC

Nowy gracz na rynku compoundów PVC

Spółki Ineos Compounds i Doeflex Compounding Ltd. uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na połączenie sił w produkcji compoundów PVC.


Koniec sporu zbiorowego w Anwilu

Koniec sporu zbiorowego w Anwilu

W minioną sobotę kierownictwo spółki podpisało z przedstawicielami organizacji związkowych porozumienie w sprawie tegorocznych płac.


Niemcy szukają alternatywy dla PVC

Niemcy szukają alternatywy dla PVC

Kunstoff-Zentrum SKZ z Würzburga realizuje projekt zmierzający do zastąpienia plastyfikowanego PVC materiałami z surowców odnawialnych.