Polichlorek winylu (PCW) - wiadomości w Plastech

Anwil ze stratą

Anwil ze stratą

Anwil opublikował wyniki za 2011 r. Zakończył ten okres stratą netto na poziomie 221 mln zł, pomimo wysokiego zysku na sprzedaży, osiągniętego w obszarze nawozowym.