Polichlorek winylu (PCW) - wiadomości w Plastech

Nowy gracz na rynku compoundów PVC

Nowy gracz na rynku compoundów PVC

Spółki Ineos Compounds i Doeflex Compounding Ltd. uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na połączenie sił w produkcji compoundów PVC.


Koniec sporu zbiorowego w Anwilu

Koniec sporu zbiorowego w Anwilu

W minioną sobotę kierownictwo spółki podpisało z przedstawicielami organizacji związkowych porozumienie w sprawie tegorocznych płac.


Niemcy szukają alternatywy dla PVC

Niemcy szukają alternatywy dla PVC

Kunstoff-Zentrum SKZ z Würzburga realizuje projekt zmierzający do zastąpienia plastyfikowanego PVC materiałami z surowców odnawialnych.


Spolana wznowiła produkcję

Spolana wznowiła produkcję

Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej powodzią czeska spółka należąca do Grupy Anwil wznowiła produkcję PVC i kaprolaktamu.