Branża chemiczna - wiadomości w Plastech

Anwil S.A. kolejny raz ze złotym medalem IFA

Anwil S.A. kolejny raz ze złotym medalem IFA

International Fertilizer Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe) doceniło włocławską spółkę z Grupy Orlen za aktywną postawę oraz odpowiedzialny wpływ, jaki wywiera na otoczenie. To wyróżnienie ANWIL otrzymał już drugi rok z rzędu.


Ambasadorzy Grupy Azoty wybrani

Ambasadorzy Grupy Azoty wybrani

Wiktoria, Magdalena, Katarzyna i Michał - to imiona nowych Ambasadorów Marki Grupa Azoty. Chętnych do bycia Ambasadorem w 4 edycji programu była rekordowa liczba ponad 60 osób.


BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rodzicielstwo, religię lub przekonania, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność lub rasę, narodowość, pochodzenie etniczne.