Branża chemiczna - wiadomości w Plastech

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rodzicielstwo, religię lub przekonania, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność lub rasę, narodowość, pochodzenie etniczne.


Ciech: wyższe zyski mimo spowolnienia gospodarczego

Ciech: wyższe zyski mimo spowolnienia gospodarczego

Grupa Ciech wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku wyższy znormalizowany wynik EBITDA (Z)1 niż przed rokiem (144 mln zł vs 132 mln zł), ponownie wyróżniając się na tle głównych światowych konkurentów z branży sodowej.


MOL wyróżniony w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

MOL wyróżniony w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Grupa MOL po raz kolejny została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) w kategorii Upstream & Integrated Oil & Gas. Jest to piąte z kolei wyróżnienie dla Grupy w tym prestiżowym rankingu.


Tomasz Hinc nowym prezesem zarządu Grupy Azoty

Tomasz Hinc nowym prezesem zarządu Grupy Azoty

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia br. pana Tomasza Hinca na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.


BASF Digital Farming otrzymuje nagrodę Crop Science Award

BASF Digital Farming otrzymuje nagrodę Crop Science Award

xarvio Digital Farming GmbH, część działu BASF Agricultural Solutions, otrzymała nagrodę za najlepsze rozwiązanie innowacyjne w technologii rolnictwa cyfrowego (''Best Innovation in Digital Farming Technology'') w tegorocznym konkursie Crop Science Awards.


Lanxess potwierdza prognozy na rok 2020

Lanxess potwierdza prognozy na rok 2020

Lanxess pozostaje na dobrej drodze pomimo konsekwencji kryzysu spowodowanego pandemią. Po trzecim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych potwierdza i precyzuje prognozy na rok 2020.


Jesień targów

Jesień targów

Z najnowszych, wrześniowych badań Urzędu Statystycznego wynika, że sektor targów przed pandemią koronawirusa generował łączne obroty w wysokości prawie 5 mld złotych, a do budżetu państwa co roku wpływało ok. 0,5 mld złotych podatku VAT.