Polietylen (PE) - wiadomości w Plastech

Luflexen - elastyczne tworzywa do produkcji folii

Luflexen - elastyczne tworzywa do produkcji folii

Luflexen hyPE 35 P FA to nowy gatunek polietylenu od BOPS rekomendowany do produkcji folii rękawowej, który pozwala na jakościowe zmniejszenie grubości wytwarzanej folii, zapewniając jednocześnie przy tym jej lepszą wytrzymałość mechaniczną w połączeniu z wyższą przezroczystością.