Prywatyzacje - wiadomości w Plastech

Producent wytłaczarek do tworzyw szuka inwestora

Producent wytłaczarek do tworzyw szuka inwestora

Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło procedurę prywatyzacyjną dla gliwickich Zakładów Maszyn Chemicznych Metalchem, specjalizujących się m.in. w produkcji urządzeń dla przemysłu tworzyw sztucznych. Zaczęto szukać inwestora dla firmy.


Stora Enso Poland sprywatyzowana

Stora Enso Poland sprywatyzowana

Stora Enso Oyj z siedzibą w fińskich Helsinkach nabyło od polskiego Skarbu Państwa 28 proc. kapitału zakładowego ostrołęckiej spółki Stora Enso Poland. Wartość transakcji to 240 mln zł. Zakończenie prywatyzacji Stora Enso Poland zwiększa szanse na ulokowanie w Ostrołęce kolejnej inwestycji koncernu - nowej maszyny papierniczej.


Nie będzie prywatyzacji ZAT i ZAK

Nie będzie prywatyzacji ZAT i ZAK

Ministerstwo Skarbu Państwa nie skieruje wniosku do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na prywatyzację Zakładów Azotowych Tarnów i Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Powodem jest zbyt niska cena sprzedaży (dotyczy obydwu spółek) oraz w przypadku ZAK zastrzeżenia NIK.


Prywatyzacja sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej

Prywatyzacja sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej

Podpisano protokół uzgodnień dotyczący prywatyzacji Zakładów Chemicznych Zachem S.A., oraz Zakładów Chemicznych Sarzyna S.A. Protokół podpisał Minister Skarbu Państwa, Nafta Polska S.A. oraz Ciech S.A.


Sprzedaż pakietu 80% akcji ZAT S.A.

Sprzedaż pakietu 80% akcji ZAT S.A.

Umowa prywatyzacyjna dotycząca sprzedaży 80% akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. firmie PCC AG podpisana. Dziś (tj. 3.04.2006r.) zgodnie z harmonogramem prywatyzacji Zarząd Nafty Polskiej S.A. podpisał z firmą PCC AG umowę sprzedaży pakietu 80% akcji ZAT S.A.


Nieodpłatne nabywanie akcji ZAT S.A.

Nieodpłatne nabywanie akcji ZAT S.A.

750 osób, z listy 11 464 uprawnionych, odebrało akcje ZAT S.A. stając się współwłaścicielami Zakładów. Od 16 stycznia trwa nieodpłatne nabywanie akcji przez uprawnione osoby, w prowadzonym procesie prywatyzacji Zakładów. Na razie są to, jak przewidziano harmonogramem, obecni pracownicy Zakładów. Otrzymują w zależności od stażu pracy od 1 do 39 akcji.


Wyłączność PCC na 80% akcji ZAT S.A.

Wyłączność PCC na 80% akcji ZAT S.A.

W poniedziałek, 30 stycznia rozpoczął się kolejny etap procesu prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (ZAT S.A) – negocjacje z inwestorem wybranym na zasadach wyłączności. Decyzją Zarządu Nafty Polskiej inwestorem wyłonionym do wyłącznych negocjacji w sprawie zbycia 80% akcji ZAT S.A. jest Petro Carbo Chem AG (PCC AG).